Hoe kan ik Vogelgriep krijgen?:
De meeste gevallen van vogelgriepbesmetting in mensen zijn voortgevloeid uit contact met besmet gevogelte (e.g., geacclimatiseerde kippen, eenden en kalkoenen) of oppervlakten die met afscheiding zijn vervuild van besmette vogels. Het virus kan zowel aanwezig zijn in vogelspeeksel of uitwerpselen. Wanneer de uitwerpselen opdrogen, veranderen ze in stof en kunnen worden geinhaleerd.

De verspreiding van het vogelgriepvirus van de ene zieke persoon naar de andere zeer slechts zeer zelden gemeld, en de transmissie is tot nu toe nog nooit verder dan een persoon gegaan. De deskundigen denken dat de mensen die het meest risico hebben, de mensen zijn die betrokken zijn bij de slachting, het pluimen, het afslachten en voorbereiding van besmet vlees.